Sahlins Sweden investerar i övningspark och lanserar nya produkter

I Holsljunga pågår just nu bygget av Sveriges senaste övningspark i autentisk miljö för jordkabelförläggning, luftledningsdragning och fiberblåsning. En investering med många vinnare då det kommer att gynna användare, återförsäljare, produktutvecklare och i slutändan hela Elnäts-branschen.

 

 

”Parken vitaliserar Sahlins som företag men inte minst är det en investering som ska gagna branschens alla användare och kvaliteten i allt förläggningsarbete.”

 

I Parken, som sträcker sig i naturen runt och omkring fabriken, erbjuds en övningsbana med luftledningsstolpar innehållande både rak- och vinkeldragningar. Vidare finns en sträckning för jordkabelkanalisation i olika dimensioner, samt en ”optobana” med ett flertal olika typer av slangkanalisation. Genom praktiska övningar kommer Parken erbjuda möjligheter till en ökad kunskap om metoder, arbetssätt, redskap och maskiner som används vid byggnation och service i landets ledningsnät.
– Parken vitaliserar Sahlins som företag men inte minst är det en investering som ska gagna branschens alla användare och kvaliteten i allt förläggningsarbete, säger VD Mattis Svensson

 

Som komplement till övningsbanan byggs också en konferenslokal i anslutning till Parken där det kommer att arrangeras branschrelaterade teoretiska utbildningar som ex. EBR, ESA m.fl.
– Här blandas teoretisk kunskap om metoder, redskap och maskiner med möjligheten att testa dessa i verklig miljö. En oslagbar kombination. Att tillverkning och utveckling ligger på samma plats skapar också bra utbyten mellan användare och produktutvecklare, konstaterar Svensson.

 

”Vid invigningen av Parken passar vi även på att lansera några hållbara produktnyheter som ligger rätt i tiden.”

 

Bygget pågår för fullt och en invigning är planerad till mitten av oktober. Exakt datum kommer att spikas inom kort varpå inbjudningar kommer att skickas ut.
– Vid invigningen av Parken passar vi även på att lansera några hållbara produktnyheter som ligger i tiden och som har fått väldigt goda omdömen av våra testpiloter, avslutar Svensson.