Maskiner, redskap och tillbehör för kabeldragning i öppna schakt, kanalisation och industriinstallation.