En utbildningsdag i Parken – med Inomec Lyftuthyrning

Lördag, fågelkvitter och solsken. Det var perfekta förutsättningar för en utbildningsdag när Inomec Lyftuthyrning besökte Parken med personal från Stockholm, Göteborg och Malmö.

Syftet med parkbesöket var enkelt.
Inomec, som till vardags hyr ut stora delar av vårt maskinella sortiment och lite till, ville att alla medarbetare skulle få ökad kunskap om produkternas användningsområden och generella arbetssätt för kabeldragning i luft och mark. Det landade i en halvdag med ett program innehöll ett inledande teoripass följt av praktisk lära i autentisk arbetsmiljö och en gemensam lunch som avslutning.

När vi summerade dagen hade alla fått grundliga kunskaper om kabeldragning i schakt, kanalisation och luftlinje. En inblick i arbetsmetoder, maskiner, supportande produkter och vanligt förekommande utmaningar. Med den kompetensen i verksamheten är Inomec nu en partner som kan bemöta sina kunder med ökad förståelse och bistå med kompetent rådgivning även gällande elnätsbyggnation.

Om Inomec Lyftuthyrning

Inomec, med etableringar i Stockholm, Göteborg och Malmö, är Nordens största uthyrare av lyftutrustningar mot företag. Tidigare i år förvärvades uthyrningsverksamheten med tillhörande maskinpark från Linjeutrustning i Sverige AB vilket blev startskottet för ett nytt affärsområde. Idag, efter förvärvet och nya investeringar, finns ett stort sortiment Sahlins-produkter inom utbudet för uthyrning.
www.inomec.se

Om Parken

Övningsparkens utformning och utbud samt kontaktinformation ses här.