Verktyg, redskap, förnödenheter och andra hjälpmedel för elnätsbyggnation och installation av kraftkabel ner till fiberkabel.