En dag i Parken med Ale El

Trots att hösten knackar på dörren så bjöds det på ännu en härlig och givande dag i Parken när Ale El besökte Holsljunga.

Det blev en väldigt utvecklande dag för bägge parter med utbildning och intressanta diskussioner runt produkter, arbetsmetoder, hållbarhet, arbetsmiljö m.m.


Om Ale El

”Ale El Ekonomisk förening är ett elnätsbolag som äger och underhåller elnätet i Ale och delar av Lilla Edets kommun. Vår största andel kunder är vanliga hushåll, men vi levererar även el till industrier med spänningar upp till 20 000 volt. Vi ser till att säkra elförsörjningen under dygnets alla timmar och jobbar ständigt med att förbättra elnätet i en kommun som ständigt växer.”
www.aleel.se

Om Parken

Övningsparkens utformning och utbud samt kontaktinformation ses här.

  • Approved by Tony
    Tillverkade i Holsljunga med passion, skärpa och stolthet. När du får din glasfiberstav från oss vet du att den är Approved by Tony. Det säger en del...
  • Nu även kvalitetsverktyg för kabelpreparering
    ...det känns därför helt rätt att kunna presentera Intercable som en ny partner och deras handverktyg som ett nytt inslag i vårt sortiment.
  • Nytt samarbete gör oss starkare än någonsin
    Vi har ingått ett samarbete med världsledande Bagela Baumaschinen GmbH & Co. Ett samarbete som gör oss till återförsäljare och service hub för den Skandinaviska marknaden.