Maximerar kundnyttan med hjälp av Produktionslyftet

Vi lyfter mot nya höjder i vår produktion med hjälp av Produktionslyftet. Innehållet bygger på principer i LEAN som övergripande innebär att man maximerar kundnyttan och samtidigt minimerar slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar.

Vill du bli en viktig pusselbit och vara med på vår resa? Just nu söker vi produktionspersonal till vårt hjärta i Holsljunga. Läs mer här

Vi tror på att ständigt utmana oss själva för att utvecklas. Med fokus på produktion och inköp har vi lärt oss Produktionslyftets grunder och påbörjat utvecklingsarbetet med de verktyg som det gett oss. Det första steget är det viktigaste och nu fortlöper arbetet med att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förbättring och förnyelse. Ett jättetack till vår coach Günter Sand från Göteborgs Tekniska College som inspirerat, undervisat och roat oss längs vägen.

Fr. v. Mattias Svensson, Ulrik Gustavsson, Peter Johansson, Jörgen Johansson, Tom Nielsen, Hans Leandersson, Günter Sand (Coach), Lisa Johansson

Produktionslyftet drivs genom ett partnerskap som samordnas av RISE IVF. Ingående parter är Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Tekniska högskolan i Jönköping, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, IUC-nätverket samt flera andra organisationer och konsulter över hela landet.

Relaterade länkar: Produktionslyftet | LEAN Production