Fiberyra under februari och mars – JetLogger på köpet (värde 27 900 SEK)

Under februari och mars månad ingår Jettings dokumentationssystem JetLogger vid köp av en MJet V0-HD. Ett värde på 27 900 SEK!

Med JetLogger ser både användare och beställare hur installationen utförts. Om blåsningen inte lyckas, kan anledningen i många fall identifieras. Systemet registrerar även GPS-position där blåsningen skett. JetLogger är ett automatiskt dokumentationssystem för fiberblåsning med Jettings MJet-serie. Systemet registrerar och sparar alla viktiga parametrar och händelser under installationen. Detta sker såväl grafiskt som i tabellform. Rapporten kan enkelt mailas eller sparas. Med hjälp av magnetventiler erhålls avstängning då gränsvärden överskrids, om så önskas. 


JetLogger ger ett utförligt protokoll gällande:

> Lufttryck
> Distans
> Hastighet
> Skjutkraft
> Fukt
> Temperatur
> GPS-Position