Produkt i fokus: Andra generationens rörtolk

Produktnyhet! Andra generationens Rörtolk ger dig koll på rådande förutsättningar och möjlighet att föregå plötsliga och oönskade stopp vid kabeldragning i kanalisation. 

Stenar som skadar kanalisationer är inte ovanligt vid tjäle och återfyllnadsarbeten. Föregå plötsliga och kostsamma stopp med andra generationens Rörtolk som delger om – och hur mycket – en kanalisation är intryckt. Dra igenom tolken och läs av värdet för max. möjliga Ø diam. och agera utifrån det. Genom att att säkerställa om – eller i vilken omfattning – yttre påfrestningar har begränsat framkomligheten får du koll på förutsättningarna och kan göra kostnads- och tidsbesparande åtgärder.

  • Besiktar kanalisationen och säkerställer att den är intakt.
  • Vid yttre påverkan visas nya värdet för max. möjliga Ø diameter.
  • Föregå plötsliga stopp och gör tids- och kostnadsbesparande åtgärder.
  • Flera storlekar som tillsammans täcker kanalisationer Ø30 – Ø130 mm.