Återförsäljarbesök

Spanien & Portugal

Sahlins reseller Spain

Vår exportansvarige Rickard Mårtensson reser runt i Spanien och Portugal för att träffa och utveckla samarbetet med befintliga- och potentiella återförsäljare. Att bygga relationer och skapa förutsättningar för våra partners är ett löpande arbete som vi har haft extra fokus på 2019 och ett arbete som fortlöper under 2020.

Rickard Mårtensson

Rickard Mårtensson

Export manager