Smörjmedel för kabeldragning i rör och kanalisation samt för fiberblåsning i dukt.