Linvagnar och kabelvagnar för linjebyggnation och underhållsarbete.