Kabelplogar för kabelplöjning. Vibrationsplog och vinschplog för kabelförläggning. Vibroplogens är en Sahlins-classic med gedigen historik och dess framkomlighet utklassar de statiska plogarna.