Kabelblås och utrustning. Sahlins erhåller två olika kabelblåsar. 3012 är pneumatisk / luftmotordriven och 3015 har en hydraulisk matning. Våra kabelblåsar är konstruerade för att på ett effektivt och säkert sätt förlägga fiberkabel i skyddsslang. Maskinerna är utrustade för att klara både blåsning och vattenspolning. Utrustningen arbetar enligt push—pull principen, vilket betyder att kabeln skjuts fram av mataren och att kabeln bärs fram av luft eller vatten.