By fiber blowers for fiber blowers”Våra blåsmaskiner är utvecklade från ett fältperspektiv, vi vet vad som gäller i verkligheten.”  Jetting AB