Sedan 1969 har Sahlins Sweden tillverkat, utvecklat och sålt redskap samt metoder för kabelnätsbyggnation. Tack vare våra höga krav på kvalitet kan man idag springa på produkter ute i fält som vi tillverkat på 70-, 80- och 90-tal. Vi har en stark historik och det är någonting vi är väldigt stolta över!